TUYỂN DỤNG

 

LÀM VIỆC TẠI BMT

BMT khuyến khích và khen thưởng các cá nhân có nhiều sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác. BMT xây dựng một môi trường làm việc giúp cán bộ nhân viên được rèn luyện về chuyên môn kỹ thuật công nghệ cũng như rèn luyện bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn thử thách.  Mỗi một công việc, một dự án, một đề tài khoa học… đều được BMT nghiên cứu kỹ lưỡng, xác định mục tiêu rõ ràng và đó là công việc lý thú đem lại lợi ích cho khách hàng, cho sự phát triển của BMT. Làm việc tại BMT là một quá trình phấn đấu liên tục, mục tiêu năm sau phải cao hơn năm trước, thành tích sau phải lớn hơn thành tích trước, con người BMT phải ngày một tài giỏi hơn, lớn mạnh hơn.

 

Uy tín công ty và danh dự con người BMT là niềm tự hào của tập thể cán bộ nhân viên BMT. Chúng tôi cùng nhau xây dựng hình ảnh một công ty dịch vụ tin học có năng lực, có trách nhiệm cao với khách hàng. Con người BMT là con người có chí tiến thủ, có năng lực chuyên môn cao và có đời sống văn hóa lành mạnh phong phú. Chúng tôi tự hào về tập thể BMT của chúng tôi. Học tập và rèn luyện theo định hướng chuyên môn, khoa học công nghệ luôn được khuyến khích tại BMT. Chúng tôi có nhiều chương trình học tập nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ nhân viên và cho cả bạn bè, đối tác, khách hàng của BMT.

 

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO 

Học tập, nghiên cứu và đào tạo chuyên môn là công việc thường ngày của cán bộ nhân viên BMT. Công ty khuyến khích và tạo điều kiện cho các cán bộ được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ, mở rộng tầm nhìn và tri thức nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ có đủ năng lực chuyên môn cao, làm chủ khoa học công nghệ thông tin hiện đại.

BMT luôn tạo điều kiện để cán bộ nhân viên có cơ hội được đào tạo, phát triển nghề nghiệp chuyên môn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên làm chủ khoa học, có chuyên môn giỏi, có đạo đức nghề nghiệp. Hàng năm, công ty đều xây dựng kế hoạch đào tạo đến từng cán bộ nhân viên phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

  • ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT: BMT thường xuyên phối hợp với các hãng công nghệ thông tin hàng đầu thế giới (HPE, DELLEMC, IBM, Cisco, Juniper, McAfee, Checkpoint, PaloAlto, Fortinet, RiverBed, Gigamon, Arista, Mobile Iron, Arbor, Imperva, Citrix, F5, Symantec, Trend Micro, Honeywell, Cambium, Microsoft, Adobe….) để tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước về chuyên môn kỹ thuật, sản phẩm dịch vụ, công nghệ mới… cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh doanh của công ty.

  • ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ:  Đối với các cán bộ quản lý và các nhân viên xuất sắc có tiềm năng phát triển, BMT luôn tạo điều kiện và dành nguồn ngân sách đáng kể cho các cán bộ tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và các kỹ năng quản lý khác...

  • ĐÀO TẠO CÁC KỸ NĂNG MỀM KHÁC: BMT chú trọng đến công tác đào tạo các kỹ năng mềm khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thương thảo, đàm phán, … nhằm giúp cán bộ nhân viên tự tin và thành công hơn trong công việc.

Sau khi tham gia các khóa đào tạo, tất cả các cán bộ nhân viên sẽ được hỗ trợ để áp dụng các kiến thức đã học được vào công việc thực tiễn và được đánh giá để có thể phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

 

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

BMT xây dựng môi trường cho mọi thành viên được tự do phát triển tài năng và ý tưởng nghề nghiệp. Công ty khuyến khích các cơ hội phát triển và tạo điều kiện để các cá nhân được phát triển theo nguyện vọng. Ở BMT có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp giúp cho mọi thành viên có điều kiện thử thách và chứng minh năng lực của mình. BMT luôn quan tâm xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, tích cực, là nơi làm việc của những con người có hoài bảo, có ý chí quyết tâm vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, là nơi khuyến khích các tài năng phát triển. Bên cạnh đó, những cán bộ nhân viên hoàn thành xuất sắc công việc và có tiềm năng phát triển sẽ được đưa vào diện Quy hoạch cán bộ khung để đào tạo, bồi dưỡng đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý trong công ty.

 

Quảng cáo

Kết nối