NV HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng cho BMT: Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban, lập kế hoạch tuyển dụng trình Trưởng phòng. Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng Bộ Phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch. Gởi thông báo, soạn thảo hợp đồng lao động cho các ứng viên đã trúng tuyển. Lập báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, thử việc trình Trưởng Bộ Phận liên quan. Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của BMT. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề. Tổng hợp nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo cho từng đối tượng lao động định kỳ trình Trưởng phòng. Đề xuất lựa chọn cơ sở đào tạo và trực tiếp liên hệ, phối hợp, giám sát các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho CBNV. Theo dõi và tổng hợp kết quả đào tạo, lập báo cáo đánh giá về kết quả đào tạo trình Trưởng phòng. Vận hành hệ thống lương, thưởng & các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của BMT. Tổng hợp ngày công, tính lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động chuyển Phòng Kế Toán kiểm tra. Theo dõi & cập nhật vào hệ thống các thay đổi nâng hạ lương của người lao động. Định kỳ tổng hợp thông tin, phân tích và đề xuất các điều chỉnh về mức lương, thưởng & đãi ngộ phù hợp với thị trường lao động, điều kiện thực tế của BMT, trình Trưởng Phòng xem xét. Hỗ trợ với Trưởng phòng lập kế hoạch tiền lương hàng năm trình BGĐ phê duyệt.

 • Tham gia xây dựng và giám sát triển khai hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc tại các đơn vị đúng quy định: Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc của BMT. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện hệ thống quản trị và đánh giá đúng kế hoạch. Kiểm tra và yêu cầu các đơn vị hoàn thiện các mẫu biểu, tài liệu (nếu cần thiết). Tổng hợp kết quả đánh giá toàn BMT trình Trưởng Phòng.

 • Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn BMT: Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT và đối chiếu với cơ quan BHXH, BHYT hàng tháng. Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và liên hệ với cơ quan BHXH, BHYT cho người lao động tham gia và/hoặc hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định.

 • Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy định an toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ…và theo dõi, giám sát thực hiện: Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị bảo hộ, an toàn lao động. Theo dõi, giám sát việc cấp phát, sử dụng trang thiết bị. Phối hợp xây dựng các quy định, chương trình hành động về an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn và giám sát các Phòng Ban thực hiện. Kiểm tra định kỳ và lập báo cáo hàng tuần về tình hình thực hiện công tác ATLĐ, PCCN, đề xuất phương án khắc phục trình cấp trên phê duyệt.

 • Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động BMT: Theo dõi biến động nhân sự. Định kỳ thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình sử dụng nhân sự trình Trưởng Phòng xem xét để báo cáo BGĐ. Trực tiếp dự thảo các văn bản thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng lao động. Cập nhật, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ người lao động đúng quy định

 • Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu: Tham gia phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan của người lao động. Tham gia và hoàn thành đúng yêu cầu các dự án, các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ theo phân công. Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.

 • Các hoạt động phối hợp:

  • Đối nội: Phối hợp với các CBCNV có liên quan để giải quyết các công việc theo trình tự, thủ tục quy định.

  • Đối ngoại: Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến phần đảm nhiệm.

 • Các công việc nội chính, hành chính của phòng: Chấp hành nội quy, quy chế và các quy định quản lý của BMT. Quan hệ đoàn kết nội bộ. Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của BMT.

 • Báo cáo: Theo quy định định kỳ, hoặc đột xuất một cách kịp thời đầy đủ và chính xác công việc được giao cho Trưởng Phòng, BGĐ.

 • Quyền hạn: Tiếp nhận, phản ánh và phân loại các thông tin CBCNV yêu cầu đến Trưởng Phòng, BGĐ. Yêu cầu CBCNV thực hiện đúng quy định về việc ký sổ đầu giờ làm việc hay đi công tác trong giờ làm việc. Đề xuất các ý kiếm nhằm cải tiến công việc.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

 • Được hưởng các quyền lợi về lương bổng, phúc lợi… theo đúng Điều lệ và các Quy định của Công ty tương đương với chức danh này.

 • Được cung cấp tài sản - công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm phù hợp.

 • Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo về lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành.

 

SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN

 • 01 vị trí NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH & NHÂN SỰ.

 

​NỘP HỒ SƠ THEO ĐỊA CHỈ SAU

 • Nộp hồ sơ qua email: hr@bmt-tech.vn

 • Nộp trực tiếp tại số: 21/15/10, Đường Trường Sơn, P. 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam

Quảng cáo

Kết nối