LỊCH SỬ & SỰ KIỆN

 

 • Tháng 04/2010  : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BAN MAI được thành lập với đội ngũ quản lý giàu tâm huyết và hiểu rõ thị trường.

 

 • Tháng 06/2010  : Trở thành Partner của Cisco System.

 

 • Tháng 06/2010  : Trở thành Silver Partner của Paloalto.

 

 • Tháng 06/2010  : Trở thành Silver Partner của IBM.

 

 • Tháng 09/2010  : Trở thành Value Added Reseller của Emerson.

 

 • Tháng 04/2011  : Trở thành Gold Partner của HP.

 

 • Tháng 04/2011  : Trở thành Gold Partner của RiverBed.

 

 • Tháng 07/2011  : Trở thành Partner của Panda..

 

 • Tháng 07/2011  : Trở thành Partner của Juniper Networks.

 

 • ​Tháng 04/2013  : Trở thành Gold Partner của Solarwinds.

 

 • Tháng 07/2014  : Trở thành Authorized Partner của Huawei.

 

 • Tháng 07/2015  : Trở thành Silver Partner của Citrix.

 

 • Tháng 01/2016  : Trở thành Gold Partner của Lenovo.

 

 • Tháng 01/2017: Trở thành Silver Partner của HPE.

Quảng cáo

Kết nối