GIẢI PHÁP

GIẢI PHÁP VHF/UHF

GIẢI PHÁP VHF/UHF

Bộ đàm dùng để chỉ thiết bị thu phát sóng vô tuyến hai chiều dùng cho việc liên lạc đàm thoại diễn r...

Xem thêm
HỆ THỐNG BẢO VỆ MÃ ĐỘC
CÂN BẰNG TẢI INTERNET

CÂN BẰNG TẢI INTERNET

The demand for Internet bandwidth is increasing. Internet is needed for communication tools like em...

Xem thêm
BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU
QUẢN LÝ TÒA NHÀ

QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Hệ Thống Quản Lý Tòa Nhà (BMS-Building Management System) là một hệ thống điều khiển và giám sát kỹ ...

Xem thêm
HỆ THỐNG GIÁM SÁT

HỆ THỐNG GIÁM SÁT

Hệ Thống Quan Sát (Camera System) là một giải pháp quản lý và giám sát từ xa với độ bảo mật cao. Mục...

Xem thêm
KIỂM SOÁT VÀO-RA

KIỂM SOÁT VÀO-RA

Hệ thống kiểm soát ra-vào (Access Control) được thiết lập nhằm mục đích kiểm soát sự ra vào ở các cử...

Xem thêm
TĂNG TỐC ỨNG DỤNG

TĂNG TỐC ỨNG DỤNG

The combination of data center, transport, and application optimizations in Application Acceleration...

Xem thêm
CÂN BẰNG TẢI ỨNG DỤNG

CÂN BẰNG TẢI ỨNG DỤNG

Local Traffic Manager increases your operational efficiency and ensures peak network performance by ...

Xem thêm
TƯỜNG LỬA NÂNG CAO

TƯỜNG LỬA NÂNG CAO

Bringing together security and deep application fluency, BIG-IP Advanced Firewall Manager (AFM) deli...

Xem thêm

Quảng cáo

Kết nối