DỊCH VỤ

ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO

BMT cung cấp các gói dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ cho khách hàng trong các dự án về giải pháp, dịch vụ CNTT-TT mà BMT đã và đang triển khai.

 

BMT cũng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nội bộ sử dụng giảng viên là CBNV của Công ty nhằm chia sẻ kinh nghiệm cũng như hoàn thiện các kỹ năng để phát huy bản thân trong môi trường hiện tại.

Quảng cáo

Kết nối