SỰ KIỆN

BMT TỔ CHỨC TEAM BUILDING Ở TP. NHA TRANG - 2013

 

BMT có buổi team Building cho toàn thể Nhân viên tại TP. Nha Trang.

 

Quảng cáo

Kết nối